Ta plass!

En retorisk analyse av taler til jernbanedemonstranter. Innledning Retorikken vil påvirke publikum. Hele målet med å stille seg opp for å tale til en forsamling må være fordi du på en eller annen måte vil oppnå noe bestemt med publikum. Gjennom retorikkens metoder skal en taler kunne se hvilke overtalelsesmuligheter som ligger i ethvert materiale […]